CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

22-06-2020 | 08:59:35

✧✧THÔNG TIN DỰ ÁN✧✧

- Townhouse: N41 - Park Riverside Quận 9

- Khách hàng: Chị Thảo

- Phong cách thiết kế: Hiện đại

- Diện tích: 150m2

- Đội ngũ thiết kế, thi công: 3A Design

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ - NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI