THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

09-12-2019 | 09:56:06

✧✧THÔNG TIN DỰ ÁN✧✧

- Biệt thự đơn lập

- Khách hàng: Chị Việt Anh

- Phong cách thiết kế: Cổ điển

- Diện tích: 396m2

- Đội ngũ thiết kế, thi công: 3A Design

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

THIẾT KÊ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG