THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

11-12-2019 | 16:26:01

✧✧THÔNG TIN DỰ ÁN✧✧

- Biệt thự song lập

- Khách hàng: Chị Tư

- Phong cách thiết kế: Tân cổ điển

- Diện tích: 182m2

- Đội ngũ thiết kế: 3A Design

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP