THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

16-03-2021 | 09:54:28


THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

✧✧THÔNG TIN DỰ ÁN✧✧

CĐT: Chị Lệ

Địa chỉ: Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

Diện tích đất: 7x12.

Diện tích xây dựng: 7x7; Quy mô: 1 trệt, 5 lầu, sân thượng

BỐ TRÍ CÔNG NĂNG:

- Tầng trệt (Tầng 1): Coffee, wc

- Lầu 1 (Tầng 2): Coffee kết hợp văn phòng, wc

- Lầu 2 (Tầng 3): Phòng khách thông bếp, wc

- Lầu 3 (Tầng 4): Phòng ngủ Master, Phòng ngủ con gái, wc

- Lầu 4 (Tầng 5): Phòng ngủ con trai, phòng ngủ nhỏ, wc

- Tầng thượng : Sân thượng, sân phơi

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ PHỐ MANHATTAN- VINHOME GRAND PARK