TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

23-03-2020 | 10:13:05

✧✧THÔNG TIN DỰ ÁN✧✧

- TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

- Khách hàng: Mr Quốc

- Phong cách thiết kế: Nhật Bản

- Diện tích: 200m2

- Đội ngũ thiết kế, thi công: 3A Design

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU

TORRI RESTAURANT - VŨNG TÀU