SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BAN ĐIỀU HÀNH
3A Design | Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng
Ông PHẠM HUY HIỆU 
Tổng Giám đốc 
Kiến trúc sư
Một định hướng đúng đắn mang lại những thành quả giá trị cho doanh nghiệp. Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, chúng tôi luôn giữ gìn chữ “TÍN” trong kinh doanh
Ông là Cổ đông chính sáng lập 3A Design và giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ khi thành lập cho đến nay. Ông là người đi đầu trong việc đưa ra các công cụ quản lý hiệu quả, định hướng phát triển và văn hóa công ty.
3A Design | Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng
Ông TRẦN VIỆT HỮU 
Giám đốc thi công
Kỹ sư xây dựng
Luôn đặt trọn tâm huyết cho mỗi hạng mục thi công xây dựng, đó là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng
Những kiến thức, kỹ năng được tích lũy trong thời gian làm việc tại các công trình có quy mô lớn, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đã trở thành nền tảng vững chắc giúp Ông trở thành Giám đốc thi công trong việc quản lý chất lượng và tiến độ xây dựng.
3A Design | Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng
Ông HOÀNG ANH TUẤN 
Giám đốc dự án 
Kiến trúc sư
Một cuộc sống chất lượng và hạnh phúc, bắt đầu từ một thiết kế kiến trúc chất lượng, không gian sống hoàn hảo, trọn vẹn tiếp thêm nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Sự hài lòng của khách hàng là sự thành công của chúng tôi
Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng như Thi công xây dựng, Giám sát chủ đầu tư, Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu … Ông luôn tư vấn cho Chủ đầu tư trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm phù hợp với thực tế, phong thủy, đề xuất kiến trúc.
3A Design | Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng
Ông NGUYỄN ĐỨC BỬU 
Giám đốc tài chính 
Kiến trúc sư/CN Kinh tế
Mong muốn tạo dựng những công trình phù hợp, thích ứng điều kiện tự nhiên cũng như thích ứng nhu cầu của khách hàng với tiêu chí: Tâm - Chất - Tốc
Trải qua nhiều năm trong công tác quản lý dự án – kinh tế đấu thầu, Ông góp phần không nhỏ vào trong việc triển khai các công trình đòi hỏi khắt khe về chất lượng và tiến độ xây dựng. Ông luôn kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác tổ chức kế toán, thống kê.
TỔ CHỨC NHÂN LỰC CÔNG TY
3A Design | Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng
NHÂN SỰ CÔNG TY
3A Design | Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng