Tuyển Dụng

3A Design tuyển dụng với các vị trí khác nhau để phù hợp cho từng công việc như thiết kế kiến trúc, nội thất, triển khai dự án, giám sát công trình, QS,….