Hoạt động 3A

Tổng hợp tất cả các hoạt động hằng ngày của 3A Design như buổi họp với khách hàng, buổi cập nhật xu hướng từ các đối tác, hay những công tác xây dựng từ các công trình khác nhau và cả những hoạt động giải trí của 3A,…